20 januari, 2019

Psykisk ohälsa och migration

Tekla Tell skriver om psykisk ohälsa vid migration på migrationsinfo.se. Bra sida!

9 januari, 2019

Våra kunder säger

Vi är nu inne på vårt sjunde verksamhetsår och tycker fortfarande att det är lika roligt att bidra med psykologisk kompetens till myndigheter, biståndssektorn och organisationer… Läs mer

9 januari, 2019

Globalpsykologerna och Svenska kyrkans internationella arbete

Sedan två år erbjuder Globalpsykologerna psykologiskt stöd till deltagare i Ung i världsvida kyrkan, en del av Svenska kyrkans internationella program, där utbyten sker med Costa… Läs mer