Om oss

Globalpsykologerna bidrar med kunskap om hur människan fungerar och förändras i arbetet med global utveckling och vid migration. Med psykologiska verktyg och utifrån vetenskaplig psykologisk forskning kan Globalpsykologerna ge ett nytt och viktigt perspektiv till er verksamhet.

Vilka projekt gäller det? Globalpsykologerna kan underlätta förändring överallt där människor är inblandade: bistånd, hälsoprojekt, migrationsarbete, utvecklingsprojekt och klimatkampanjer. Vi är sociala entreprenörer och vänder oss gärna till kunder som arbetar för de globala målen för hållbar utveckling. Vi riktar oss till myndigheter, organisationer inom det civila samhället och företag.

Vad gör vi? Globalpsykologerna erbjuder tjänster inom tre områden: hälsa, projekt och organisation. Vi säljer konsulttjänster i form av t.ex. psykologsamtal, rådgivning och utbildning. Tjänsterna syftar till att förbättra mående, identifiera hinder och lösa problem, utvärdera beteendeförändring och göra organisationer mer effektiva och långsiktiga. Läs mer om våra tjänster.

Vad kan vi? Vi som arbetar med Globalpsykologerna är legitimerade psykologer. Vi har kompetens inom statsvetenskap, internationella relationer, etnologi, nationalekonomi, ideella sektorn och politik. Vi pratar svenska, engelska, spanska och franska. Läs mer om våra medarbetare.

Vad är psykologi?  Psykologi är läran om människans fungerande, beteende, känslor och tankar. Psykologer arbetar med att förstå och förändra individer, grupper och organisationer. Psykologer är kunniga om statistik och utvärdering. Vi bygger våra teorier och metoder på vetenskaplig forskning.

Vill du vara med? Vill du öka förståelse för hur psykologi och global utveckling påverkar varandra är du välkommen till föreningen Psykologer utan gränser som Globalpsykologerna tog initiativ till att starta år 2012.