Ekonomisk modell

Globalpsykologerna är sociala entreprenörer, vilket innebär att Globalpsykologernas främsta syfte är att bidra till en hållbar global utveckling. Verksamheten bygger på en solidarisk ekonomisk modell där kunder med mindre budget betalar mindre än de övriga.

Globalpsykologerna har inget överordnat vinstintresse och försöker alltid hålla nere priserna på de tjänster som erbjuds. Hör av er till oss så berättar vi mer om vår prissättningsmodell.

Globalpsykologernas kunder är bland annat ideella föreningar där personalen arbetar helt ideellt och Globalpsykologerna vill kunna erbjuda kraftigt subventionerade tjänster till dem. De flesta ideella ungdomsorganisationer har ingen företagshälsovård alls och har inte möjlighet att hyra in en organisationskonsult eller psykologisk rådgivning vid kriser eller för beteendeförändring. Globalpsykologerna erbjuder ideella ungdomsorganisationer medlemskap i Föreningsjouren för en låg årlig summa. Även psykologsamtal och andra tjänster subventioneras kraftigt. De subventionerade tjänsterna möjliggörs delvis genom bidrag och sponsring. Kan och vill du sponsra Globalpsykologerna så att fler unga ideella kan må bra och förändra världen? Kontakta oss för att bli vår samarbetspartner.