Historia

Sofie fick idén till Globalpsykologerna när hon studerade till psykolog och samtidigt arbetade med internationella volontärutbyten. Sofie hade då arbetat tillsammans med psykologer i Bolivia på ett projekt för gatubarn och sett hur barns ögon kan lysa av glädje när de får rätt bemötande och blir förstådda. Psykologisk kunskap saknas  i det civila samhället i Sverige och i resten är världen. På platser som präglas av konflikter, fattigdom eller krig är de psykosociala behoven enorma hos både barn och vuxna. Resurserna för psykosociala insatser är få. I vissa länder saknas helt tillgång till psykologer. På en resa till Sri Lanka fick Sofie förmånen att besöka en av landets få psykologer och hans berättelse om arbetet med före detta barnsoldater satte djupa spår. Psykologisk kunskap måste spridas och användas där den behövs som bäst!

Globalpsykologernas verksamhet har vuxit fram de senaste fyra åren. Tankar om hur psykologi kan bidra till globala utmaningar har flödat fritt under middagar kring ett gammalt slagbord som flyttat runt till olika adresser i Stockholm tillsammans med sin ägarinna. Ett nätverk har vuxit fram där intresserade psykologer, statsvetare och beteendevetare har bidragit med sin kompetens och sina idéer.

Företaget Globalpsykologerna startades januari 2012 av psykologerna Elin Käck och Sofie Dahlman och statsvetaren tillika psykologstudenten Sophia Bongiorno. Elin hade idéer om hur psykologin kunde stärka det lokala demokratiarbete som hon ägnat sig åt på fritiden, och Sophia funderade över hur psykologin kan bidra till samhällsvetenskapen. Vi känner varandra sedan studietiden i Uppsala, det som förenar oss tre är intresse för omvärld, politik och civila samhället och erfarenhet av att leva i andra kulturer. Vi är också övertygade om att psykologi kan bidra till att lösa de globala utmaningarna.