Historia

En av Globalpsykologernas grundare, Sofie, fick idéer om hur psykologi kan bidra till biståndssektorn kring år 2003 när hon var psykologstudent och samtidigt arbetade med internationella utbyten och projekt i Internationellt Kulturutbyte (numera Peaceworks). Hon hade tidigare arbetat tillsammans med psykologer på projekt för gatubarn i Bolivia och sett hur barns ögon kan lysa när de får rätt bemötande och blir förstådda. På en resa till Sri Lanka fick hon senare förmånen att besöka en av landets få psykologer och hans berättelse om arbetet med före detta barnsoldater satte också djupa spår. Psykologisk kunskap saknas  dock i det civila samhället i Sverige och i stora delar av världen. I vissa regioner i världen, liksom i organisationer som arbetar med globala utmaningar och kulturmöten, saknas helt tillgång till psykologer. Idéerna började gro. Psykologisk kunskap måste spridas och användas där den behövs som bäst!

Tankar om hur psykologi kan bidra till globala utmaningar flödade sedan fritt under middagar kring ett gammalt slagbord som flyttade runt till olika adresser i Stockholm tillsammans med sin ägarinna. Ett nätverk växte fram där intresserade psykologer, psykologstudenter och några statsvetare och beteendevetare bidrog med sin kompetens och sina idéer. Ur detta nätverk startades Globalpsykologerna och även den ideella föreningen Psykologer utan gränser år 2012 i Stockholm.

Företaget Globalpsykologerna startades formellt i januari 2012 av psykologerna Elin Käck och Sofie Dahlman och statsvetaren tillika dåvarande psykologstudenten Sophia Bongiorno. Elin hade idéer om hur psykologin kunde stärka det lokala demokratiarbete som hon ägnat sig åt på fritiden och Sophia funderade över hur psykologin kan bidra till samhällsvetenskapen och civilsamhället. Vi känner varandra sedan studietiden i Uppsala, det som förenar oss är intresse för omvärld, politik och civila samhället och erfarenhet av att leva i andra kulturer. Vi är också övertygade om att psykologi kan bidra till att lösa de globala utmaningarna, i stort och i smått.