Sophia Bongiorno

Sophia BongiornoSophia Bongiorno är legitimerad psykolog och har även examen i statsvetenskap och etnologi. Sophia har tidigare arbetat på myndigheter och varit engagerad inom ideella organisationer. Erfarenheter av att leva i olika länder har bidragit till intresset för internationella frågor och kulturmöten. Sophia är yrkesverksam psykolog i Stockholm. Hon gillar att kombinera samhällsintresset med psykologi genom Globalpsykologerna!
Kontakta Sophia