9 januari, 2019

Globalpsykologerna och Svenska kyrkans internationella arbete

Sedan två år erbjuder Globalpsykologerna psykologiskt stöd till deltagare i Ung i världsvida kyrkan, en del av Svenska kyrkans internationella program, där utbyten sker med Costa Rica, Brasilien, Tanzania och Filippinerna. Handläggare för utbytesprogrammet Maria Löfgren motiverar vårt samarbete såhär ”Globalpsykologerna har lång erfarenhet av att arbeta med personer som åker ut i världen och stor kompetens i att ge stöd och verktyg för att hantera sin vardag i en ny kontext varför vi väljer att samarbeta med dem.” Vi i Globalpsykologerna är glada över förtroendet och ser fram emot ytterligare ett år av samarbete med en av Sveriges största biståndsorganisationer.

← Tillbaka