17 oktober, 2012

Pilotprojekt med Framtidsjorden

Framtidsjordens logotyp

I pilotprojektet ”Må-bra-programmet” bidrar vi till det psykosociala arbetet i praktikantverksamheten. Framtidsjorden är ett nätverk av organisationer i Latinamerika, Sydasien och Sverige som arbetar för en socialt rättvis och ekologiskt hållbar utveckling. Varje år åker en grupp praktikanter från Framtidsjorden Sverige till medlemsorganisationer utomlands för att lära och delta i utveckingssamarbete i praktiken.

Vad händer i hjärnan när vi byter land? Vad är en kulturchock? Hur hjälper vi varandra att hantera de särskilda påfrestningar som uppstår när vi ska leva och verka i ett nytt sammanhang? Under 2012-2013 arbetar Globalpsykologerna med Framtidsjorden för att tillföra psykologisk expertis till organisationens arbete med global utveckling.

Följ praktikanternas reseberättelser på http://www.projektisyd.se – Få inspiration och reflektion om utvecklingssamarbete.

← Tillbaka