Michael Horvath

Michael Horvath är legitimerad psykolog och genomgår specialisering inom pedagogisk psykologi. Han har tidigare forskat om ungdomars utveckling och har mångårig föreläsningserfarenhet. Som aktiv i Psykologer utan gränser bidrar han till idéutvecklingen om internationella samarbeten och har samordnat ett projekt i Etiopien. Michael kan erbjuda föreläsningar, psykologsamtal och konsultationer.