Tekla Tell

Tekla Tell  är psykolog och är även aktiv i föreningen Psykologer Utan Gränser (PUG), som Globalpsykologerna varit med och grundat. Tekla var ordförande för PUG 2015-2017 och har bidragit till flera av föreningens projekt med sitt stora engagemang och sin kunskap om psykologi och globala frågor. Tekla har besökt projekt och psykologer i Latinamerika och intresserat sig extra för migration och trauma. År 2018 var Tekla nominerad till Lilla Psykologpriset! Tekla utför samtal, föreläsningar och workshops för Globalpsykologerna sedan 2017.