Våra kunder säger

Genom sina erfarenheter av och förståelse för vår verksamhet runt om i världen har Globalpsykologerna gett oss ovärderlig hjälp vid rekrytering samt stöd till personal på utlandsuppdrag. / Daniel Andersson, We Effect

Vi har använt oss av er för att ni erbjuder konkret stöd och hög kompetens till utmaningar rörande utlandstjänst med allt vad det innebär rörande längtan, utanförskap och kulturkrockar. Det har kännas tryggt att ha med er att göra. / Linn Rabe, Framtidsjorden

Globalpsykologerna har lång erfarenhet av att arbeta med personer som åker ut i världen och stor kompetens i att ge stöd och verktyg för att hantera sin vardag i en ny kontext varför vi väljer att samarbeta med dem. / Maria Löfgren, Svenska kyrkans internationella arbete

 Anledningen till varför vi valt att anlita just er är för att ni har lång erfarenhet av de problem som unga människor kan stöta på vid utlandstjänst och vid återkomsten hem. Vi anser att Globalpsykologerna är bra och flexibla att samarbeta med samtidigt som ni är förhållandevis ekonomiska. / Linda Johansson, Svalorna Latinamerika