Samarbete

Globalpsykologerna tror på samarbete och vi är intresserade av vad du tänker! De globala frågorna är svåra och måste förstås och diskuteras utifrån många vinklar, över professionsgränserna. Psykologin och den psykologiska forskningen behöver breddas och fler perspektiv tas med.

Are you an international visitor? Read more here.

Lär dig mer om global psykologi och nätverka! Bli medlem i föreningen Psykologer utan gränser som Globalpsykologerna var med och startade år 2012! Läs mer genom att klicka på rubrikerna till vänster.