Konsulta för oss

Är du psykologstudent eller psykolog med erfarenhet av internationellt arbete och vill arbeta som konsult för Globalpsykologerna? Vi har ibland behov av konsulter till enskilda uppdrag inom t.ex. organisation/rekrytering och hälsotjänster.

Du som är psykologstudent kan bli juniorkonsult. Vi ser gärna att du är färdig med ungefär hälften av din utbildning. Som juniorkonsult går du bredvid en legitimerad psykolog eller någon av oss grundare av Globalpsykologerna och får arbetsintyg och arbetserfarenhet att använda dig av senare i ditt arbetsliv. Du får också viss ekonomisk ersättning. Vi har tyvärr inte möjlighet att ta emot psykologipraktikant för tillfället.

Som legitimerad psykolog, eller i vissa fall efter du avlagt psykologexamen men innan din PTP, kan du arbeta som psykologkonsult för oss. Vi ser då gärna att du har egen F-skattsedel, men det kan även bli aktuellt med anställning.

Hör av dig till oss om du är intresserad av att bli juniorkonsult eller psykologkonsult. Oftast rekryterar vi konsulter bland aktiva medlemmar i föreningen Psykologer utan gränser, eftersom föreningen är ett bra sätt för oss att se att vi och du arbetar och tänker på liknande sätt. Psykologer utan gränser är också ett bra forum för dig som vill lära dig mer om hur psykologi kan hjälpa till att lösa internationella utmaningar och som vill vidga dina vyer.