Psykologer utan gränser

I många länder växer det fram rörelser som vill öka tillgången till psykologisk kunskap. WHO slår fast att det finns ett enormt behov av det, eftersom mental ohälsa bidrar till en stor och ökande del av den globala sjukdomsbördan. Psykologer har dessutom viktig kompetens om organisation och arbetsliv, kognition och andra områden som saknas i stora delar av vår värld.

För snart tio år sedan tog Globalpsykologerna därför initiativ till att starta föreningen Psykologer utan gränser i Sverige. Med Psykologer utan gränser ser vi enorma möjligheter.

Just nu samarbetar Psykologer utan gränser med projekt och psykologer i bl.a. Bolivia och Etiopien. I Sverige driver föreningen opinionsarbete och bjuder in till föreläsningar och workshops. Det behövs fler engagerade! Läs mer och bli medlem via hemsidan eller följ föreningen på Facebook.