Föreläsning

Vi föreläser på organisationer, myndigheter och universitet (främst psykologprogrammet) om globala och kulturella perspektiv på psykologi. Vi kan området global mental hälsa, psykologin utmaningar globalt och i olika länder samt kulturella perspektiv på utredning, behandling och bedömning i klinisk kontext. Våra föreläsningar har sin utgångspunkt i forskning om global mental hälsa och transkulturell psykologi och knyter till kliniska exempel och egna erfarenheter.

Kontakta oss om ni vill ha ett globalt perspektiv på er psykologutbildning eller verksamhet!