Leva utomlands

Globalpsykologerna har sedan 2012 arbetat med ideella föreningar som har medarbetare, praktikanter och volontärer på utlandsuppdrag. Att byta kultur och arbeta långt hemifrån kan vara mycket givande men samtidigt en stor utmaning som ställer krav på individen. Ibland blir det jobbigt. Globalpsykologerna förebygger ohälsa vid utlandsuppdrag och finns där om det blir påfrestande.

Innan utresa erbjuder vi en workshop om hur vi människor kan må bra vid omställning och utlandsuppdrag. Vid hemkomst följer vi upp detta med en workshop som fokuserar på personlig utveckling och hur . Vi kompletterar gärna våra workshops med individuella hälsosamtal där vi identifierar personliga styrkor och sårbarhetsfaktorer. Dessa samtal brukar vara mycket uppskattade.

Under utlandsuppdraget finns Globalpsykologerna som en psykologjour med möjlighet att ha flexibla psykologsamtal via internetlänk vid behov, t.ex. om något jobbigt händer eller om kulturkrocken blir påfrestande och hindrar ditt arbete eller välmående.