Utveckla er organisation

Psykologer förstår sig på organisation och arbetsliv. Vi har specialiserat oss på de utmaningar som finns hos organisationer som har global verksamhet, såsom ideella föreningar och biståndsorganisationer.

Stress och utbrändhet är tyvärr vanligt i de organisationer som arbetar för en bättre värld. Vi erbjuder metoder för stresshantering och föreläser för er ledning eller era anställda om hur ni kan minska stress och öka hälsa på er arbetsplats, så att ni kan fortsätta med ert viktiga arbete länge.

Det är viktigt med rätt person på rätt plats. Vi hjälper till vid rekrytering och urval, både vid praktikantutbyten och anställningar. Som psykologer bidrar vi med vetenskapligt utprövade metoder och mätinstrument och med samlad kunskap om individ, grupp och organisation. Tillsammans gör vi rekryteringen rolig och effektiv!

Som ledare i en ideell organisation ställs du inför många utmaningar som är unika för just det civila samhället. Vi ger handledning och utbildning till chefer och nyckelpersoner i ideella organisationer. Hos våra kunder är det vanligt att chefer och medarbetare är placerade utomlands, varpå handledning ofta sker via Internet och telefon. I ledarskapsutbildningen får ni får lära er att identifiera och konkretisera problembeteenden, förbättra kommunikationen och använda strategier för stresshantering och samarbete.

Har ni kört fast som organisation? Med en organisationsanalys ser Globalpsykologerna vad som inte står rätt till och hjälpa er att finna nya vägar. Inför och efter organisationsförändringar kan det vara extra lämpligt att koppla in oss, eftersom det kan skapa stress hos personalen och ställer er organisation inför nya utmaningar.