Prata med en psykolog

Vill du eller någon inom er organisation prata med en psykolog så har du kommit rätt. Globalpsykologerna är vårdgivare och erbjuder psykologisk behandling och psykoterapi. Vi arbetar med kognitiv beteendeterapi och psykodynamisk terapi, men ger också andra typer av psykologsamtal beroende på dina behov. Vi är vana att arbeta med depression, ångest, stress, traumareaktioner och relationsproblematik. Vi erbjuder en speciell kompetens gällande reaktioner vid omställning, kulturmöten och flytt, i och med vår globala profil.

Vi arbetar främst med psykologsamtal via internetlänk. Detta möjliggör flexibla samtal – du kan vara där det passar dig, hemma eller på resa. Samtalen sker ibland på det traditionella sättet ”face to face” om du befinner dig i Örebro, Stockholm eller Göteborg. För att boka psykologsamtal kontaktar du oss här.